Entries by Pål

Lyft blicken

Så har vi äntligen fått en uppgörelse kring försvarets finansiering fram till 2020. Det blev 10 miljarder. Försvarsminister Hultqvist var nöjd, Folkpartiet hoppade av och ÖB var glad över den politiska enigheten kring beslutet. Exakt …

Sverige är ett av världens minst neutrala länder

När man besöker FN i New York, Kongressen i Washington, EU eller Nato i Bryssel hör man ofta kommentarer om Sveriges tydliga ställningstagande och starka engagemang i olika konflikter. Inte sällan med beundran i rösten. …

Atlantpub: Därför är väst starkare än vi tror

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker talade på Atlantpuben den 21 april på temat ”Därför är väst starkare än många tror”.

Lennmarker påpekade att tilltrotts många av de säkerhetsutmaningar som nu föreligger mot västvärlden åtnjuter väst alltjämt …