STYRELSEN

Göran Lennmarker

Ordförande, f.d. riksdagsledamot

Erik Balod

Generalsekreterare

Pål Jonson

Riksdagsledamot (M)

Tidigare analytiker på FOI, rådgivare till Försvarsministern och kommunikationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen.

Matilda Karlsson

Vice Generalsekreterare

Arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet.

Krister Andrén

F.d rådgivare till ordf. i EU:s militärkommitté

Katarina O’Nils Franke

Skribent och poet, redaktionssekreterare på Axess

Johanne Hildebrandt

Författare och journalist, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin

Frank Belfrage

Ambassadör, tidigare kabinettssekreterare

Stefan Ring

Överstelöjtnant, Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen

Maria Weimer

Riksdagsledamot (LIB), tidigare diplomat som bland annat arbetat i Colombia och med europeisk säkerhetspolitik i Bryssel

Katarina Tracz

Chef för tankesmedjan Frivärld, International Research Fellow vid tankesmedjan McCain Institute for International Leadership i Washington DC.

Jan Hyllander

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien med många års erfarenhet i rikets tjänst

Gustaf Göthberg

Ordförande Sveriges Unga Atlantister

Carl Hartman

Officer Försvarsmakten

Bo Hugemark

Hedersordförande

Karlis Neretnieks

Generalmajor (PA), tidigare rektor för Försvarshögskolan