Erik Balod

Erik Balod is the Secretary-General of the Swedish Atlantic Council. He has previously studied Political Science with a focus on security policy at the Swedish National Defence University (SEDU). Today he works as a consultant at 4C Strategies.

Svenska

Erik Balod är Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén. Han har tidigare studerat statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik på Försvarshögskolan (FHS). Idag arbetar han som konsult på försvarsföretaget 4C Strategies.