Kommande aktiviteter hösten 2015

 

15 augusti – Internationell konferens: “Model NATO Youth Summit, 4th Edition, Riga Stockholm, 10-15th of August 2015”.

7 september  – Nätverksträff: ”Soppkväll”

5 oktober – Pubkväll med talare på The Londoner

2 november – Nätverksträff: ”Soppkväll”

26 november – Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015

SAKU och polska ambassaden anordnade seminarium för Model NATO Youth Summit i Stockholm
Torsdagen den 13 augusti besökte 125 ungdomar från 55 olika länder Stockholm inom ramen för Model NATO Youth Summit. Resan till Stockholm var en del i en fyra dagar lång utbildning som genomfördes i Riga. I Stockholm väntade ett seminarium med rubriken ”Svenskt samarbete med NATO – det geopolitiska läget och aktuella utmaningar” som modererades av SAKU:s ordförande Gabriella Wilow. I panelen deltog Generalmajor Karlis Nerietniks, Fil. Dr. Magnus Christiansson, Chef för Frivärld Katarina Trazc, John Svensson ansvarig NATO-handläggare vid UD och Jacek Sladewski, Chargé d’affairs vid polska ambassaden.

SAKU Atlantpub: Sverige bidrar till ökad osäkerhet i Östersjöområdet
Måndagen den 1 juni träffades unga atlantister på the Londoner på Karlavägen för en säkerhetspolitisk diskussion med försvarsdebattören generalmajor Karlis Neretnieks. Karlis förklarade hur Sveriges agerande i Östersjön bidrar till försämrad säkerhet för de baltiska länderna och skapade livlig efterföljande debatt med många intressanta frågor från SAKUmedlemmarna.

Gabriella Wilow deltog i Youth Ministerial Meeting i Antalya 11-14 maj
Den 11-14 maj deltog SAK:s styrelseledamot Gabriella Wilow på Youth Ministerial Meeting i Antalya (YMM), Turkiet. Kursen anordnades av Atlantic Treaty Association (ATA) och riktades till medlemmar och styrelsemedlemmar i internationella Youth Atlantic Treaty Association
(YATA)-organ.

 SAKU deltagande på YATA Norsec
Den 5-6 september deltog Gabriella Wilow och Sara Engman från SAKU på den nordiska säkerhetspolitiska konferensen Norsec för ungdomar i Oslo. Konferensen inkluderade föreläsningar om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Norden, Ryssland och Ukraina såväl som en
fiktiv krisövning.

Alexander Ruckemann deltog i Säkerhetsakademin
Atlantkommitténs kommunikationsansvarige och SAKU-ledamot Alexander Ruckemann har utvalts att genomgå Folk och Försvars Säkerhets- och Försvarsakademi, FOSA, för personer under 30 år.

Nätverksträffar
Under året har fem nätverksträffar för SAKU:s medlemmar ägt rum. Dessa möten har företrädelsevis skett hemma hos någon medlem och olika säkerhetspolitiska frågor har diskuterats.