Natobloggen är ett privat initiativ till stöd för gemenskapstanken. Vi vill ge Natodebatten en fast plats på nätet för dem som vill utbyta argument men också göra grundfakta lätt tillgängliga för dem som vill sprida kunskap om Europas gemensamma försvarsorganisation. Därutöver kommer vi också att löpande granska myter och lögner som sprids i vårt land via desinformationskampanjer.

Länk till Natobloggen

Debattinlägg, litteraturanmälningar och lästips välkomnas till: redaktionen@natobloggen.se.

REDAKTIONEN

Natobloggens redaktör är Ludvig Lundgren Filhm.

LUDVIG LUNDGREN FILHM är juriststudent vid Uppsala universitet. Han är ordförande för Sveriges Unga Atlantister och försvarspolitisk sekreterare för Fria Moderata Studentförbundet. Tidigare var han ordförande för Uppsala studentkår.

Ludvig nås enklast via mail: redaktionen@natobloggen.se.

Mats4

MATS JOHANSSON var tidigare ordförande i tankesmedjan Frivärld och redaktör för bloggen Säkerhetsrådet i Svenska Dagbladet. Han gav ut flera böcker om Ryssland under Putin bland annat Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst.

Korewa4

AARON KOREWA är säkerhetspolitisk skribent idag verksam vid McCain Institute i Washington. Han var tidigare knuten till Atlantic Council och Frivärld.