HISTORIK

Grundare

-Ambassadör Henrik Landerholm

Grundare och första ordförande av Svenska Atlantkommittén 1996-1998

Tidigare ordförande för Riksdagens försvarsutskott och rektor på Försvarshögskolan

 

-Docent Ann-Sofie Dahl

Grundare och första generalsekreterare 1996-1998, därefter vice ordförande

Docent i Statsvetenskap, Köpenhamns Universitet

Vice ordförande för Atlantic Treaty Association 2002-2005

Tidigare ordföranden

Ambassadör Michael Sahlin 2010-2013

Överingenjör Jan Foghelin 2008-2010

Ambassadör Mats Bergquist 2008

Ambassadör Henrik Liljegren 2006-2008

Överste Bo Hugemark 1998-2006