BIO – Gustaf Göthberg

Gustaf Göthberg has had a long and firm engagement in both foreign and security policy. After studies in economics and philosophy, he became international secretary of the Swedish Federation of School Student Unions and later on political advisor to the Moderate Party. At this date he works as political advisor in the Stockholm County Council and has previously served as international secretary and foreign policy spokesman for the youth wing of the Moderate party, alongside being member of the national bord of that organisation
Svenska
Gustaf Göthberg har ett långt och intensivt engagemang för frågor som rör utrikespolitik i allmänhet och säkerhetspolitik i synnerhet. Efter studier i ekonomi och praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet har han dels varit internationell sekreterare i Sveriges Elevkårer samt arbetat som politisk sekreterare för Moderaterna och är i dag landstingsrådssekreterare vid Stockholms läns landsting. Han har tidigare varit internationell sekreterare i Moderata Ungdomsförbundet och ledamot i dess förbundsstyrelse.