Alexander Ruckemann deltar i Säkerhetsakademin

Atlantkommitténs kommunikationsansvarige och SAKU-ledamot Alexander Ruckemann har utvalts att genomgå Folk och Försvars Säkerhets- och Försvarsakademi, FOSA, för personer under 30 år. Under våren kommer Alexander tillsammans med ett 30-tal andra representanter från medlemsföreningar till Folk och Försvar att genomgå en utbildning som syftar till att fördjupa kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Läs mer om FOSA