Ambassadör Karin Olofsdotter talade vid Atlantkommitténs årsmöte

Den 8 maj höll Svenska Atlantkommittén årsmöte i Stockholm. Kvällen inleddes med ett key-note speech av Sveriges ambassadör i Washington, Karin Olofsdotter, som diskuterade samhällsutvecklingen i USA, de transatlantiska relationerna och Trump-administrationens utrikespolitiska vägval.

Årsmötet leddes av Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker, som presenterade styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2017. Vid mötet beslutades att avgiften för ständigt medlemskap höjs till 3000 kr.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen; ambassadörerna Bo Eriksson och Diana Janse samt tillträdande generalsekreterare Jonathan Olsson.