Atlantic Dialouge: Russias agression Against Ukraine and its ramifications for Eastern Europe

Den 3 mars bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om situationen i Ukraina, i ljuset av den ryska aggressionen, samt dess konsekvenser för grannländerna. Stockholmsbaserade diplomater från Ukraina, Georgien, Moldavien och Polen gav sina perspektiv på situationen vid rundabordssamtalet. Rundabordssamtalet genomfördes i samverkan med Polens ambassad som under 2015-17 är NATO Point of Contact Embassy i Sverige.