Atlantkommittén har återinträtt i Atlantic Treaty Association

Efter några års utanförskap återinträdde Svenska Atlantkommittén i Atlantic Treaty Association (ATA) den 1 januari 2015. Skälet till att Atlantkommitténs medlemskap varit vilande under en tid har varit kopplat till svårigheter att finansiera medlemsavgiften. Genom att Atlantkommittén återigen är fullvärdig medlem av ATA förbättras förutsättningarna för internationell samverkan inte minst i den nordiska kretsen. Vidare ger det Atlantkommittén bättre förutsättningar att dra fördelar av de stöd och resurser som finns på ATA:s sekretariat samt möjligheter för svenska ungdomar att delta i de internationella konferenser som Youth Atlantic Treaty Assocation (YATA) arrangerar i anslutning till internationella toppmöten.