Atlantkommitténs program för hösten

Vi ser fram emot att hälsa Dig välkommen till våra aktiviteter i höst! Atlantkommittén har som mål att bidra till en välinformerad debatt om säkerhetspolitik och en stärkt transatlantisk länk. Nedan kan du läsa mer om våra första tre seminarier för hösten 2018.

13 september kl. 17.30-19.00
Seminarium om försvarsberedningens arbete med huvudsekreterare Tommy Åkesson
Plats: Frivärld, Kungsgatan 60
OSA senast den 11 september till info@atlantkommitten.se

20 september kl. 17.00-18.30
Seminar: NATO after the 2018 Brussels Summit
Dr Agnieszka Bryc, Assistant Professor at the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Mr Pål Jonson, Member of Parliament & Board Member, Swedish Atlantic Council
Moderator: Ms Katarina Tracz, Director, Stockholm Free World Forum
Plats: Polens ambassad, Karlavägen 35
OSA senast den 16 september till info@atlantkommitten.se

18 oktober kl. 17.00-19.00
Security after Brexit – Discussion with Ambassador David Cairns
Plats: Brittiska ambassaden, Skarpögatan 6-8
OSA senast den 14 oktober till info@atlantkommitten.se