Lettlands och EUs flagga samt presidentens fana. Bildkälla

 

Atlantkommitténs resa till Riga

Svenska Atlantkommittén genomförde en studieresa till Riga den 5 oktober. Syftet var att föra säkerhetspolitiska samtal samt få en djupare förståelse för utvecklingen av Lettlands försvars- och säkerhetspolitik och dess roll som EU- och Natomedlem.

Resan inleddes med ett möte med Toms Baumanis, styrelseordförande för vår systerorganisation Latvian Atlantic Treaty Organisation (LATO). Toms berättade om LATOs roll i den säkerhetspolitiska debatten som förändrades efter Lettlands Natomedlemskap. Enligt Toms är det viktigt med en bred förankring och att kunna engagera unga samt folk som står utanför den säkerhetspolitiska sfären, så som näringsliv och andra intresseorganisationer.

Nästa stop var svenska ambassaden där vi mottogs av ambassadör Henrik Landerholm. Landerholm var med och grundade Atlantkommittén och var dess första ordförande. Ambassadören berättade om det politiska, ekonomiska och säkerhetsläget i Lettland, både ur ett historiskt och nutidsperspektiv.

Därefter åt vi lunch med Janis Sarts, Director of NATO Strategic Communications Centre of Excellence (Stratcom). Janis berättade om det viktiga och omfattande arbete Stratcom bedriver för att kontra Psyops och informationskrigsföring från bland andra Ryssland och Islamska Staten/Daesh.

Sista stoppet var lettiska utrikesdepartementet där vi mottogs av en imponerande grupp som bestod av Andrejs Pildegovičs, statssekreterare på lettiska UD Baiba Braže, Ambassadör och Director General of Security Policy, Ivars Lasis, Director of Security Policy Department och Andrejs Grinaško, Counsellor of NATO and European Security Policy Division

Pensionerade generalmajor Janis Kazocins, även säkerhetspolitisk rådgivare till Lettlands president Raimonds Vejonis, höll ett sista intressant anförande. Han argumenterad bland annat för att bilden av ett splittrat Lettland är felaktigt och att det inte råder någon större fientlighet mellan etniciteterna. Vidare ansåg han att Lettlands säkerhetspolitik vilar  på samarbetet med USA och NATO i första hand och EU-medlemskapet i andra hand. Resan, besöken och mötena var mycket intressanta och uppskattade och samtliga medlemmar ur delegation fick dra lärdomar om Lettlands säkerhetspolitiska situation och förhållande till Nato, EU och Ryssland.

Sammantaget är intrycket att letterna är glada att de gick med i EU och Nato när det fanns möjlighet. Letterna höll ut och trotsade de hårda ekonomiska förhållanden som befolkningen utstod under tiden efter självständigheten och under finanskrisen men höll sig kvar. Utan Nato och EU hade letterna idag kunnat råka ut för samma öde som Ukraina om de försökt närma sig väst.

Alexander Ruckemann, styrelsemedlem i Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbund