Ny styrelse för Svenska Atlantkommittén

Vid Svenska Atlantkommitténs extra årsmöte den 8 december 2014 valdes en ny styrelse:

 • Göran Lennmarker, ordf.
 • Pål Jonson, generalsekreterare,
 • Bo Hugemark, hedersordf.
 • Mats Bergquist
 • Karlis Neretnieks
 • Stefan Ring
 • Krister Andrén
 • Ulf Petersson
 • Niklas Granholm
 • Carl Hartman
 • Carl Albinsson
 • Sara Norrvik
 • Gabriella Wilow – representerande SAKU