Rundabordssamtal om EU:s säkerhets- och försvarspolitik

Den 1 oktober genomfördes ett rundabordssamtal med på temat ”EU:s säkerhets- och försvarspolitik – finns det en sådan?”. Jan Joel Andersson var inbjuden talare och framförandet efterföljdes av frågor samt intressant diskussion.

Jan Joel Andersson är seniorforskare vid UI. Från 1 september 2014 är han tjänstledig för ett uppdrag som Visiting Research Fellow vid EU Institute of Security Studies i Paris. Hans forskning behandlar utvecklingen av svensk och internationell säkerhets- och försvarspolitik, försvarsindustrins utveckling, amerikansk politik samt privatoffentligt samarbete inom samhällssäkerhet och inom det nya biståndet

Jan Joel Andersson

Jan Joel Andersson

>Mer om Jan Joel Andersson