SAKU och polska ambassaden anordnade seminarium för Model NATO Youth Summit i Stockholm

Torsdag den 13 augusti besökte 125 ungdomar från 55 olika länder Stockholm inom ramen för Model NATO Youth Summit. Resan till Stockholm var en del i en fyra dagar lång utbildning som genomfördes i Riga. I Stockholm väntade ett seminarium med rubriken ”Svenskt samarbete med NATO – det geopolitiska läget och aktuella utmaningar” som modererades av SAKU:s ordförande Gabriella Wilow. I panelen deltog Generalmajor Karlis Nerietniks, Fil. Dr. Magnus Christiansson, Chef för Frivärld Katarina Trazc, John Svensson ansvarig NATO-handläggare vid UD och Jacek Sladewski, Chargé d’affairs vid polska ambassaden.

Den ökade osäkerheten i Östersjöregionen och behovet av ett utökat samarbete gick som en röd tråd genom de olika anförandena. Sveriges strategiska läge i Östersjön medför att vad vi gör och inte har påverkan på hela regionen. Flera talare menade bland annat att det kan bli svårt för Sverige att stå utanför en eventuell konflikt mellan NATO och Ryssland. Den ökade övningsverksamheten i regionen bidrar till att skärpa läget, dels som signalvärde och dels för att risken för misstag ökar. Även de frågor som panelen fick från ungdomarna i publiken riktade sig mot Sveriges roll i Östersjön och vårt val att inte ansluta oss till Nato. Den polske paneldeltagaren fick sista ordet och sammanfattade diskussionerna med att geopolitiskt finns det de som menar att det är bra med en buffert mellan Ryssland och NATO, medan andra i stället ser ett enat block som den största garanten för ökad säkerhet.

Referat av SAKU: s styrelseledamot André Roos

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d'affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d’affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Q&A-session

Q&A-session

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

(Fotokälla EADSociety)

 

Mer information:

http://www.eadsociety.com/

https://www.facebook.com/EADSociety