Seminarium om Turkiet – Belastning eller tillgång för Nato?

Atlantkommittén anordnar den 30 oktober lunchseminarium om Turkiets säkerhetspolitiska vägval och dess implikationer för Nato-samarbetet.

Dr Michael Sahlin, distinguished associate fellow vid institutet för Turkietstudier på Stockholms universitet och SIPRI samt tidigare svensk ambassadör i Ankara, kommer att belysa landets riskfyllda balansgång; i relationerna till regionens stormakter och västvärlden liksom mellan politik och ekonomi. Vilken väg väljer Erdoğan härnäst?

Tisdagen den 30 oktober kl. 12.00-13.00. En lättare lunch serveras från kl. 11.30.

Frivärld, Kungsgatan 60, Stockholm

OSA senast 28 oktober till: info@atlantkommitten.se