Slutsatser från Nato-toppmötet

Nato-toppmötet i Bryssel och den kommuniké som de 29 stats- och regeringscheferna enats om tydliggör ett fortsatt starkt engagemang för försvaret av Europa och kampen mot terrorism samt adresserar frågan om en jämnare bördefördelning vad gäller medlemsländernas försvarsutgifter.

Läs kommunikén från toppmötet: Brussels Summit Declaration

Atlantkommitténs styrelseledamot Pål Jonson var på plats i Bryssel under toppmötet och sammanfattar sina intryck i en intervju med Sveriges Radio

En sammanfattning av mötet går att läsa på Atlantic Councils hemsida