Svenska Atlantkommittén besökte Bryssel

Den 31 mars – 1 april besökte delar ur Svenska Atlantkommitténs styrelse Bryssel. Bl.a. genomfördes samtal på Sveriges delegation till NATO, NATO HQ, German Marshall Fund, Sveriges EU representation samt vid sekretariatet för Atlantic Treaty Association. Syftet var framförallt att få en bättre blid av hur EU och NATO har svarat upp mot det allt mer destabiliserande säkerhetspolitiska läget såväl söderut som österut.