Sverige är ett av världens minst neutrala länder

När man besöker FN i New York, Kongressen i Washington, EU eller Nato i Bryssel hör man ofta kommentarer om Sveriges tydliga ställningstagande och starka engagemang i olika konflikter. Inte sällan med beundran i rösten. Engagemang ger respekt.

Förra året ansågs Sverige vara det näst mest inflytelserika av EU:s 28 medlemsländer när det gäller EU:s utrikes- och säkerhetspolitik; Efter Tyskland, i nivå med UK men före Frankrike och övriga medlemsländer. Kanske det största inflytande som Sverige har haft på Europa sedan Westfaliska freden.

Varför är detta möjligt? Sverige hade Europas skickligaste utrikesminister. Han hade ett brett stöd för utrikespolitiken i riksdagen, långt utöver regeringspartierna. Det i sin tur återspeglar ett brett folkligt stöd.

Transatlantic Trends är en undersökning av allmänhetens uppfattningar i olika utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som genomförs i ett tiotal europeiska länder samt Kanada och USA. Sverige avviker från övriga länder genom det starkare engagemanget från den breda allmänheten i dessa frågor och genom en mer positiv syn på internationellt engagemang. I Sverige ses frihandel, migration och globalisering som något positivt, vilket det inte gör i många länder.

Immigration              Skärmklipp

Neutralitet kan betyda att man tittar bort och inte bryr sig. Det kan också betyda att man undviker att ta ställning även om man är engagerad. Den svenska allmänheten och riksdagen har motsatt uppfattning.

Det finns heller ingen svensk neutralitet vid krig och konflikt i Europa.

Sverige stöder tydligt Ukrainas rätt till suveränitet och territoriell integritet.Vi tog initiativ till EU:s östra partnerskap och anser att det förutom stöd i olika former också ska ge möjlighet till medlemskap om landet så önskar och under förutsättning att kraven för medlemskap uppfylls. Sverige har också ett kraftigt bilateralt stöd till Ukraina. När statsministern i Kiev uttryckte vårt stöd baserades det på ett brett stöd i riksdagen och hos allmänheten.När försvarsministern säger att relationerna med Ryssland inte kan normaliseras förrän Krim är åter i Ukraina har han samma kraftfulla stöd.

Sverige fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och deltar i EU:s sanktioner mot Ryssland.Det har aldrig varit fråga om att Sverige skulle ställa sig neutralt.

Vår säkerhets- och försvarspolitik måste baseras på engagemang och samverkan med likasinnade. Neutraliteten är ett passerat stadium.

Göran Lennmarker
Ordförande för Svenska Atlantkommittén