BLI MEDLEM!

Svenska Atlantkommittén är en medlemsbaserad förening som helt och hållet bygger på ideellt arbete. Ingen får lön eller arvoden för de arbetsinsatser som genomförs. Genom att bli medlem i Svenska Atlantkommittén stödjer du en förening som verkar för ett starkt transatlantiskt samarbete för fred och säkerhet i och utanför Europa samt ett svenskt medlemskap i NATO.

Som medlem får du tillträde till seminarier, rundabordssamtal, ambassadkontakter, studieresor och ett internationellt säkerhetspolitiskt nätverk. Men viktigast av allt är att du kan träffa andra människor som delar dina intressen samt stödja en förening som verkar i linje med dina värderingar.

Om Du vill bli medlem kan Du sätta in årsavgiften på Svenska Atlantkommitténs plusgirokonto 608 93 88-0.
Ange då namn, adress och e-postadress på inbetalningsformulärets meddelandeplats.
Årsavgiften är 300 kr samt 100 kr för personer t.o.m. 30 år.
Det finns även möjlighet att teckna ett permanent medlemskap för 3000 kr för de som så önskar.

Om Du har frågor om medlemskapet får Du gärna kontakta oss: