STYRELSEN

Göran Lennmarker

Ordförande för Svenska Atlantkommittén

F.d. riksdagsledamot

Jonathan Olsson

Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén

Pål Jonson

Riksdagsledamot (M)

Tidigare analytiker på FOI, rådgivare till Försvarsministern och kommunikationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen.

Sven Olof Petersson

Ambassadör

Krister Andrén

F.d rådgivare till ordf. i EU:s militärkommitté

Nils Daag

Ambassadör

Bo Eriksson

Ambassadör

Frank Belfrage

Ambassadör, tidigare kabinettssekreterare

Stefan Ring

Överstelöjtnant

Alexandra Ivanov

Politiskt sakkunnig och rådgivare till Moderaternas partiledning

Linnea Hylén

Ledarskribent, Sörmlands nyheter

Jan Hyllander

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien med många års erfarenhet i rikets tjänst

Karlis Neretnieks

Generalmajor (PA), tidigare rektor för Försvarshögskolan

Carl Hartman

Officer Försvarsmakten

Amanda Wollstad

Chefredaktör för Svensk Tidskrift

Bo Hugemark

Hedersordförande

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Anna Wieslander

Nordeuropachef för Atlantic Council och Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen