STYRELSEN

Annicka Engblom

Ordförande för Svenska Atlantkommittén

Riksdagsledamot

Jonathan Olsson

Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén

Frank Belfrage

Ambassadör, tidigare kabinettssekreterare

Carl Hartman

Officer, Försvarsmakten

Jan Hyllander

Rådgivare vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien 

Alexandra Ivanov

Politiskt sakkunnig och rådgivare till Moderaternas partiledning

Catarina Kärkkäinen

Redaktör

Göran Lennmarker

F.d. riksdagsledamot

Karlis Neretnieks

Generalmajor (PA), tidigare rektor för Försvarshögskolan

Sven Olof Petersson

Ambassadör

Carl Johan Skoog

Handläggare, Försvarsmakten

Erik Thyselius

Journalist

Amanda Wollstad

Chefredaktör för Svensk Tidskrift

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Ludvig Lundgren

Ordförande, Sveriges Unga Atlantister

Anna Wieslander

Nordeuropachef för Atlantic Council och Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen

Bo Hugemark

Hedersordförande