STYRELSEN


Annicka Engblom, Ordförande för Svenska Atlantkommittén


Ludvig Fihlm, Jurist, Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén


Frank Belfrage, Ambassadör, tidigare kabinettssekreterare


Karlis Neretiks, Generalmajor (PA), tidigare rektor för Försvarshögskolan


Matilda Karlsson, Sales Director, MilDef


Carl Hartman Officer, Försvarsstaben


Gustaf Göthberg, Riksdagsledamot


Sven-Olof Pettersson, Ambassadör


Göran Lennmarker, F.d. Riksdagsledamot


Amanda Wollstad, Chefredaktör för Svensk Tidskrift


Carl Johan Skoog, Systemingenjör, Försvarsstaben

ADJUNGERADE LEDAMÖTER


Anna Wieslander, Nordeuropachef för Atlantic Council och Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen


Ulla Lovcalic, Analytiker, Ordförande Sveriges Unga Atlantister


Bo Hugemark, Hedersordförande