STYRELSEN

Göran Lennmarker

Ordförande för Svenska Atlantkommittén

F.d. riksdagsledamot

Jonathan Olsson

Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén

Pål Jonson

Riksdagsledamot (M)

Tidigare analytiker på FOI, rådgivare till Försvarsministern och kommunikationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen.

Sven Olof Petersson

Ambassadör

Krister Andrén

F.d rådgivare till ordf. i EU:s militärkommitté

Nils Daag

Ambassadör

Bo Eriksson

Ambassadör

Frank Belfrage

Ambassadör, tidigare kabinettssekreterare

Stefan Ring

Överstelöjtnant

Maria Weimer

Riksdagsledamot (LIB), tidigare diplomat som bland annat arbetat i Colombia och med europeisk säkerhetspolitik i Bryssel

Diana Janse

Ambassadör, Internationell Chef och Utrikespolitisk rådgivare hos Moderaterna

Jan Hyllander

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien med många års erfarenhet i rikets tjänst

Karlis Neretnieks

Generalmajor (PA), tidigare rektor för Försvarshögskolan

Carl Hartman

Officer Försvarsmakten

Amanda Wollstad

Chefredaktör för Svensk Tidskrift

Bo Hugemark

Hedersordförande

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Gustaf Göthberg

Ordförande Sveriges Unga Atlantister

Anna Wieslander

Nordeuropachef för Atlantic Council och Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen

Erik Balod

Konsult, 4C Strategies

Matilda Karlsson

Analytiker, Scandinavian Risk Solutions