STYRELSEN

Göran Lennmarker

Ordförande, f.d. riksdagsledamot

Erik Balod

Generalsekreterare

Pål Jonson

Riksdagsledamot (M)

Tidigare analytiker på FOI, rådgivare till Försvarsministern och kommunikationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen.

Katarina O’Nils Franke

Skribent och poet, redaktionssekreterare på Axess

Krister Andrén

F.d rådgivare till ordf. i EU:s militärkommitté

Frank Belfrage

Ambassadör, tidigare kabinettssekreterare

Johanne Hildebrandt

Författare och journalist, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin

Erik Brattberg

Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership i Washington DC.

Stefan Ring

Överstelöjtnant, Generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen

Maria Weimer

Riksdagsledamot (LIB), tidigare diplomat som bland annat arbetat i Colombia och med europeisk säkerhetspolitik i Bryssel

Katarina Tracz

Chef för tankesmedjan Frivärld, International Research Fellow vid tankesmedjan McCain Institute for International Leadership i Washington DC.

Jan Hyllander

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien med många års erfarenhet i rikets tjänst

Gustaf Göthberg

Ordförande Sveriges Unga Atlantister

Carl Hartman

Officer Försvarsmakten

Bo Hugemark

Hedersordförande

Karlis Neretnieks

Generalmajor (PA), tidigare rektor för Försvarshögskolan