Atlantpub om Sveriges relation med NATO

Den 8 april gästades Atlantpuben av generalmajor Karl Engelbrektson som talade på temat: Sveriges samarbete med Nato – resan mot guldkortet i Wales. Föredragshållaren är den enda generalmajor från ett partnerland som tjänstgjort vid Nato:s högkvarter.