Atlantkommittémöten i december

Atlantkommittén har under december haft ett flertal möten. Den 8 december gav Sveriges förre ambassadör i Berlin Staffan Carlsson en presentation av Tysklands roll i den europeiska säkerhetspolitiken. Den 11 december presenterade DN:s säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström nyutgåvan av sin bok ”Den dolda alliansen” och den 16 december presenterade Atlantkommitténs generalsekreterare Pål Jonson sin nya bok ”NATO:s framtid efter Ukraina samt hur påverkar det Sverige”

Beställ ”Den dolda alliansen” >här

”NATO:s framtid efter Ukraina samt hur påverkar det Sverige” >här

omslag, jonsson

SAKU mötte sina internationella Yata-kollegor i Bryssel

SAKU är sedan 2014 del av det internationella nätverket Young Atlantic Treaty Association, Yata.

Den 17-19 november deltog SAKU i Yatas årsmöte och säkerhetspolitiska konferens i Bryssel. Förutom intressanta talare och debatter så var det ett utmärkt tillfälle att nätverka och skapa relationer till de andra nationella föreningarna. Framför allt knöts kontakter med den danska och norska systerorganisationerna för framtida gemensamma arrangemang, utbildningsresor och konferenser.

Om Yata:

Yata är ett nätverk för unga yrkesverksamma och akademiker som är intresserade av internationell säkerhetspolitik . Yata består av 36 medlemsorganisationer eller så kallade nationella kapitel , som alla är etablerade ungdomsföreningar i sina respektive länder . Yatas vision är att vara den ledande ungdomsnätverk för att främja värden som demokrati, rättsstatsprincipen, frihet , fred och säkerhet , och framför allt stärka den transatlantiska länken enligt Nordatlantiska fördraget.

Svenska SAKU är del av Yata som ett av flera av Natos partnerskapsländer.

IMG_2033

Tre skandinaviska ordföranden: Casper Due, Yata Danmark; Lea Kristina Bjørgul, Yata Norge; Carl Albinsson, SAKU

IMG_2037

Skandinaviska Yata-representanter

12247970_10153585418300795_1848704327639189495_o

Bankettmiddagen i Palais d’Egmont

 

 

Atlantkommittén deltog på Atlantic Treaty Associations årsmöte i Bryssel

Atlantkommittén deltog på Atlantic Treaty Associations årsmöte i Bryssel 18-19 november. Vid mötet diskuterades bland annat hur samverkan mellan de olika nationella föreningarna kan vidareutvecklas. NATO:s biträdande generalsekreterare Alexander Vershbov höll under mötet även ett anförande om NATO:s relation med Ryssland i ljuset av utvecklingen i Syrien. Vershbov framhöll att eventuell samverkan med Ryssland om Syrien inte kommer att påverka NATO:s ställningstagande beträffande Ukraina eller de förstärkningsåtgärder som genomförs för att stärka trovärdigheten för artikel fem.

Bland övriga talare var:

Bakir FALAH, Minister, Head of the Department of Foreign Relations of the Kurdistan Regional Government-Iraq

David HOBBS, Secretary General, NATO Parliamentary Assembly

Ely Ould Mohamed VALL, Former President of the Islamic Republic of Mauritania

Maj. Gen. Joseph T. GUASTELLA, Deputy Chief of Staff for Operations and Intelligence, NATO SHAPE

Om Atlantic Treaty Association, ATA:

ATA är en sammanslutning av 37 nationella ”chapters” där Svenska Atlantkommittén representerar den svenska delen. ATA har sedan 1954 utfört analyser , utbildning och informationsverksamhet om utrikes- och säkerhetsfrågor av betydelse för den atlantiska länken. Under den 61:a generalförsamlingen samlas 250 delegater från de 37 nationella kommitterna i den euroatlantiska regionen tillsammans med högt uppsatta företrädare för partnerländerna i Medelhavsområdet , Mellanöstern och Nordafrika.

http://atahq.org/2015/11/ata-ga-cooperative-security-interconnected-threats/

 

 

12240893_10153585418285795_5856962484105447393_o

12238495_10153585418350795_5705795458825574325_o

12238434_10153585413740795_1430449617962154473_o

Maj. Gen. Joseph T. GUASTELLA, Deputy Chief of Staff for Operations and Intelligence, NATO SHAPE

12244272_10153585414130795_1049026463578060703_o

David HOBBS, Secretary General, NATO Parliamentary Assembly; Mohammed DAHLAN, Former Minister and National Security Advisor, Palestinian National Authority; H.E. Ely Ould Mohamed VALL, Former President of the Islamic Republic of Mauritania; Peter SPOOR, Advisor to the EU Counter-Terrorism Coordinator Ebtesam AL KETBI, President, Emirates Policy Center

 

12247970_10153585418300795_1848704327639189495_o

ATA Official Dinner

12238306_10153585418305795_3504700178356460301_o

IMG_2040

Pål Jonson, Atlantkommitténs Generalsekreterare; Alexander Ruckemann, styrelseledamot SAKU; Carl Albinsson, styrelseledamot SAKU

 

.

Atlantkommittén besöker lettiska UD

Igår besökte Atlantkommittén Riga för intressanta möten och diskussioner med ett antal säkerhetspolitiska aktörer angående regional säkerhet, Nato och EU:s relation till Ryssland.

Ett av besöken skedde på lettiska UD som här rapporterar om vårt besök:

>Länk till Latvian Ministry of Foreign Affairs

”On 5 October, the State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Andrejs Pildegovičs, met with a delegation from the Swedish Atlantic Council (Svenska Atlantkommittén). The meeting covered a broad range of topics: regional security, the status of implementation of decisions taken during NATO Wales Summit, the future of the Eastern Partnership policy, developments in Ukraine, and the EU’s policy toward Belarus. Andrejs Pildegovičs confirmed Latvia’s interest in the further development of partnership between Sweden and NATO since this fosters security in the Baltic Sea region.

The Swedish Atlantic Council is a non-governmental organisation. Its purpose is to promote debate on Euro-Atlantic security policy, with an emphasis on the role of NATO and the EU. The Council is a member of the Atlantic Treaty Association and its activities include publications, conferences, study trips and various events in Sweden and beyond.

During their stay in Riga, the Swedish security experts met both with public officials and members of NGOs. The group was headed by Göran Lennmarker, Chairman of the Swedish Atlantic Council.”

cache_thumbs_21344966114_jpg_1444110778_crop_664_by_420

Möte med lettiska utrikesrepresentanter på UD i Riga

21344966024_8f39d7e45d_z

Atlantkommitténs delegation bestod av, från vänster, Jan Hyllander, Krister Andrén, Henrik Landerholm, Göran Lennmarker, Pål Jonson, Patrik Oksanen, Albin Aronsson, Alexander Ruckemann (ej i bild)

21344966144_da1f492738_z

De lettiska värdarna bestod bland annat av Baiba Braže, Ambassador, Director General of Security Policy, State Secretary Andrejs Pildegovičs, Latvia Ministry of Foregin Affairs, Andrejs Grinaško, Counsellor of NATO and European Security Policy Division, Ivars Lasis, Director of Security Policy Department,

CQjoEVrWwAAbWWF

Lettlands utrikesdepartement i Riga

Rundabordssamtal om EU:s säkerhets- och försvarspolitik

Den 1 oktober genomfördes ett rundabordssamtal med på temat ”EU:s säkerhets- och försvarspolitik – finns det en sådan?”. Jan Joel Andersson var inbjuden talare och framförandet efterföljdes av frågor samt intressant diskussion.

Jan Joel Andersson är seniorforskare vid UI. Från 1 september 2014 är han tjänstledig för ett uppdrag som Visiting Research Fellow vid EU Institute of Security Studies i Paris. Hans forskning behandlar utvecklingen av svensk och internationell säkerhets- och försvarspolitik, försvarsindustrins utveckling, amerikansk politik samt privatoffentligt samarbete inom samhällssäkerhet och inom det nya biståndet

Jan Joel Andersson

Jan Joel Andersson

>Mer om Jan Joel Andersson

 

Atlantic Roundtable med ambassadör Michael Sahlin

Den 11 september arrangerade Svenska Atlantkommittén ett Atlantic Roundtable möte med ambassadör Michael Sahlin på temat ”Turkiet i kris – och krig: en vacklande nyckelspelare”. Sahlin är har tidigare varit Sveriges ambassadör i Ankara och samt även  ordförande för Svenska Atlantkommittén.

IMG_0269

Atlantkommittens ordförande Göran Lennmarker öppnar dagens Atlantic Roundtable

Atlantpub med Ukrainas ambassadör

Den 2 september genomfördes en Atlantpub med Ukrainas nytillträdde ambassadör Ihor Sagach. Ambassadör Sagach talade om säkerhetssituationen i sydöstra Ukraina i ljuset av den ryska aggressionen samt presenterade underlag om omfattningen av den ryska militära närvaron i regionen.

 

Missade du detta? Kolla in kommande program här AKTIVITETER

SAKU och polska ambassaden anordnade seminarium för Model NATO Youth Summit i Stockholm

Torsdag den 13 augusti besökte 125 ungdomar från 55 olika länder Stockholm inom ramen för Model NATO Youth Summit. Resan till Stockholm var en del i en fyra dagar lång utbildning som genomfördes i Riga. I Stockholm väntade ett seminarium med rubriken ”Svenskt samarbete med NATO – det geopolitiska läget och aktuella utmaningar” som modererades av SAKU:s ordförande Gabriella Wilow. I panelen deltog Generalmajor Karlis Nerietniks, Fil. Dr. Magnus Christiansson, Chef för Frivärld Katarina Trazc, John Svensson ansvarig NATO-handläggare vid UD och Jacek Sladewski, Chargé d’affairs vid polska ambassaden.

Den ökade osäkerheten i Östersjöregionen och behovet av ett utökat samarbete gick som en röd tråd genom de olika anförandena. Sveriges strategiska läge i Östersjön medför att vad vi gör och inte har påverkan på hela regionen. Flera talare menade bland annat att det kan bli svårt för Sverige att stå utanför en eventuell konflikt mellan NATO och Ryssland. Den ökade övningsverksamheten i regionen bidrar till att skärpa läget, dels som signalvärde och dels för att risken för misstag ökar. Även de frågor som panelen fick från ungdomarna i publiken riktade sig mot Sveriges roll i Östersjön och vårt val att inte ansluta oss till Nato. Den polske paneldeltagaren fick sista ordet och sammanfattade diskussionerna med att geopolitiskt finns det de som menar att det är bra med en buffert mellan Ryssland och NATO, medan andra i stället ser ett enat block som den största garanten för ökad säkerhet.

Referat av SAKU: s styrelseledamot André Roos

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d'affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d’affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Q&A-session

Q&A-session

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

(Fotokälla EADSociety)

 

Mer information:

http://www.eadsociety.com/

https://www.facebook.com/EADSociety

Atlantkommittén arrangerade seminarium med Atlantic Council

Den 2 juni arrangerade Atlantkommittén ett seminarium på temat ”The need for a comprehensive Trans-Atlantic Security Strategy” tillsammans med US Atlantic Council och Teknik & Säkerhetsforum. Det väl besökta seminariet pågick hela eftermiddagen och innehöll intressanta och spännande samtal om allt från strategiska utmaningar för Nato till frihandelsavtalet TTIP.

Deltagare och talare:
Ms. Claire Craanen Director, Strategic Analysis Capability, NATO HQ
Dr Tomas Ries, Researcher, Swedish Defence University (TBC)
Mr. Mats Johansson, Chairman, Free Word Forum
Mr. Magnus Nordenman, Deputy Director, Brent Scowcroft Center on International
Security, Atlantic Council of the United States
Ms. Katarina Tracz, Director, Stockholm Free World Forum
Maj.Gen (ret.) Karlis Neretnieks, Swedish Atlantic Council
Ms. Stina Wallström, Deputy Director, The Association of Swedish Engineering industries
Mr. Randy Gosda, Communications Director, American Chamber of Commerce in
Sweden
Mr. Erik Brattberg, Senior Fellow, The McCain Institute for International Leadership
Mr. Robert Limmergård, Secretary General, Swedish Security & Defence Industry
Association
Gen Craig McKinley, USAF (Ret), President and Chief Executive Officer, National
Defense Industrial Association
Maj.Gen (Ret) Peter Lundberg, Swedish Atlantic Council

Rasmus Rasmusson som är medlem i Atlantkommittén har skrivit ett snabbreferat från seminariet

>Referat om seminariet

>Programmet

 

IMG_3857 (1280x853)

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarkers öppningsord inför samtalet med Claire Craanen och Mats Johansson

IMG_3859 (1280x853)

Clarie Craanen, Director Strategic Analysis Capabilitites, NATO HQ

20150602_150425

Erik Brattberg, Stina Wallström och Randy Gosda diskuterar frihandelsavtalet TTIP

CGo2dpzVIAATa76

Karlis Neretnieks, Magnus Nordenman och Katarina Tracz diskuterar hur utmaningarna i Östersjöregionen ses på ur Washingtons perspektiv