SAKU och polska ambassaden anordnade seminarium för Model NATO Youth Summit i Stockholm

Torsdag den 13 augusti besökte 125 ungdomar från 55 olika länder Stockholm inom ramen för Model NATO Youth Summit. Resan till Stockholm var en del i en fyra dagar lång utbildning som genomfördes i Riga. I Stockholm väntade ett seminarium med rubriken ”Svenskt samarbete med NATO – det geopolitiska läget och aktuella utmaningar” som modererades av SAKU:s ordförande Gabriella Wilow. I panelen deltog Generalmajor Karlis Nerietniks, Fil. Dr. Magnus Christiansson, Chef för Frivärld Katarina Trazc, John Svensson ansvarig NATO-handläggare vid UD och Jacek Sladewski, Chargé d’affairs vid polska ambassaden.

Den ökade osäkerheten i Östersjöregionen och behovet av ett utökat samarbete gick som en röd tråd genom de olika anförandena. Sveriges strategiska läge i Östersjön medför att vad vi gör och inte har påverkan på hela regionen. Flera talare menade bland annat att det kan bli svårt för Sverige att stå utanför en eventuell konflikt mellan NATO och Ryssland. Den ökade övningsverksamheten i regionen bidrar till att skärpa läget, dels som signalvärde och dels för att risken för misstag ökar. Även de frågor som panelen fick från ungdomarna i publiken riktade sig mot Sveriges roll i Östersjön och vårt val att inte ansluta oss till Nato. Den polske paneldeltagaren fick sista ordet och sammanfattade diskussionerna med att geopolitiskt finns det de som menar att det är bra med en buffert mellan Ryssland och NATO, medan andra i stället ser ett enat block som den största garanten för ökad säkerhet.

Referat av SAKU: s styrelseledamot André Roos

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d'affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d’affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Q&A-session

Q&A-session

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

(Fotokälla EADSociety)

 

Mer information:

http://www.eadsociety.com/

https://www.facebook.com/EADSociety

Atlantkommittén arrangerade seminarium med Atlantic Council

Den 2 juni arrangerade Atlantkommittén ett seminarium på temat ”The need for a comprehensive Trans-Atlantic Security Strategy” tillsammans med US Atlantic Council och Teknik & Säkerhetsforum. Det väl besökta seminariet pågick hela eftermiddagen och innehöll intressanta och spännande samtal om allt från strategiska utmaningar för Nato till frihandelsavtalet TTIP.

Deltagare och talare:
Ms. Claire Craanen Director, Strategic Analysis Capability, NATO HQ
Dr Tomas Ries, Researcher, Swedish Defence University (TBC)
Mr. Mats Johansson, Chairman, Free Word Forum
Mr. Magnus Nordenman, Deputy Director, Brent Scowcroft Center on International
Security, Atlantic Council of the United States
Ms. Katarina Tracz, Director, Stockholm Free World Forum
Maj.Gen (ret.) Karlis Neretnieks, Swedish Atlantic Council
Ms. Stina Wallström, Deputy Director, The Association of Swedish Engineering industries
Mr. Randy Gosda, Communications Director, American Chamber of Commerce in
Sweden
Mr. Erik Brattberg, Senior Fellow, The McCain Institute for International Leadership
Mr. Robert Limmergård, Secretary General, Swedish Security & Defence Industry
Association
Gen Craig McKinley, USAF (Ret), President and Chief Executive Officer, National
Defense Industrial Association
Maj.Gen (Ret) Peter Lundberg, Swedish Atlantic Council

Rasmus Rasmusson som är medlem i Atlantkommittén har skrivit ett snabbreferat från seminariet

>Referat om seminariet

>Programmet

 

IMG_3857 (1280x853)

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarkers öppningsord inför samtalet med Claire Craanen och Mats Johansson

IMG_3859 (1280x853)

Clarie Craanen, Director Strategic Analysis Capabilitites, NATO HQ

20150602_150425

Erik Brattberg, Stina Wallström och Randy Gosda diskuterar frihandelsavtalet TTIP

CGo2dpzVIAATa76

Karlis Neretnieks, Magnus Nordenman och Katarina Tracz diskuterar hur utmaningarna i Östersjöregionen ses på ur Washingtons perspektiv

SAKU Atlantpub: Sverige bidrar till ökad osäkerhet i Östersjöområdet

Måndagen den 1 juni träffades unga atlantister på the Londoner på Karlavägen för en säkerhetspolitisk diskussion med försvarsdebattören generalmajor Karlis Neretnieks.

Karlis förklarade hur Sveriges agerande i Östersjön bidrar till försämrad säkerhet för de baltiska länderna och skapade livlig efterföljande debatt med många intressanta frågor från SAKU-medlemmarna.

Atlantic Round Table: Vad kan vi lära av Rysslands aggression mot Ukraina?

Den 19 maj bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om Rysslands aggression mot Ukraina. Syftet var att ge en djupare förståelse för hur Ryssland har agerat på strategisk, operativ och taktisk nivå i Ukraina samt vilka konsekvenser detta rimligen bör medföra för Sveriges försvarspolitik. Samtalet skedde på engelska och talare var Övlt Jörgen Elfving Försvarshögskolan, forskningsledare Robert Dalsjö FOI samt Öv Valerii Mamitko som är försvarsattaché på Ukrainas ambassad.

 

 

Atlantpub: Därför är väst starkare än vi tror

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker talade på Atlantpuben den 21 april på temat ”Därför är väst starkare än många tror”.

Lennmarker påpekade att tilltrotts många av de säkerhetsutmaningar som nu föreligger mot västvärlden åtnjuter väst alltjämt en stark ekonomisk, politisk och militär dominans. Väst största utmaning är till stora delar ett fallande självförtroende och risken för intern splittring. Den enskilt viktigaste utmaningen för väst nu är att stödja Ukraina och en säkerhetsordning i Europa där alla länder själva kan välja sina säkerhetspolitiska vägval.

Atlantpub om Sveriges relation med NATO

Den 8 april gästades Atlantpuben av generalmajor Karl Engelbrektson som talade på temat: Sveriges samarbete med Nato – resan mot guldkortet i Wales. Föredragshållaren är den enda generalmajor från ett partnerland som tjänstgjort vid Nato:s högkvarter.

Ryssland utmanar Väst – vad bör göras?

FOI:s  Rysslandsexpert, Gudrun Persson

EU som global aktör

Ambassadör Anna-Karin Eneström

Militär övningsverksamhet i Östersjöområdet

Talare: Karlis Neretnieks