SAKU Atlantpub: Sverige bidrar till ökad osäkerhet i Östersjöområdet

Måndagen den 1 juni träffades unga atlantister på the Londoner på Karlavägen för en säkerhetspolitisk diskussion med försvarsdebattören generalmajor Karlis Neretnieks.

Karlis förklarade hur Sveriges agerande i Östersjön bidrar till försämrad säkerhet för de baltiska länderna och skapade livlig efterföljande debatt med många intressanta frågor från SAKU-medlemmarna.

Atlantic Round Table: Vad kan vi lära av Rysslands aggression mot Ukraina?

Den 19 maj bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om Rysslands aggression mot Ukraina. Syftet var att ge en djupare förståelse för hur Ryssland har agerat på strategisk, operativ och taktisk nivå i Ukraina samt vilka konsekvenser detta rimligen bör medföra för Sveriges försvarspolitik. Samtalet skedde på engelska och talare var Övlt Jörgen Elfving Försvarshögskolan, forskningsledare Robert Dalsjö FOI samt Öv Valerii Mamitko som är försvarsattaché på Ukrainas ambassad.

 

 

Atlantpub: Därför är väst starkare än vi tror

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker talade på Atlantpuben den 21 april på temat ”Därför är väst starkare än många tror”.

Lennmarker påpekade att tilltrotts många av de säkerhetsutmaningar som nu föreligger mot västvärlden åtnjuter väst alltjämt en stark ekonomisk, politisk och militär dominans. Väst största utmaning är till stora delar ett fallande självförtroende och risken för intern splittring. Den enskilt viktigaste utmaningen för väst nu är att stödja Ukraina och en säkerhetsordning i Europa där alla länder själva kan välja sina säkerhetspolitiska vägval.

Atlantpub om Sveriges relation med NATO

Den 8 april gästades Atlantpuben av generalmajor Karl Engelbrektson som talade på temat: Sveriges samarbete med Nato – resan mot guldkortet i Wales. Föredragshållaren är den enda generalmajor från ett partnerland som tjänstgjort vid Nato:s högkvarter.

Ryssland utmanar Väst – vad bör göras?

FOI:s  Rysslandsexpert, Gudrun Persson

EU som global aktör

Ambassadör Anna-Karin Eneström

Militär övningsverksamhet i Östersjöområdet

Talare: Karlis Neretnieks

Ryssland – nya utmaningar och gamla hjulspår

Sveriges förre ambassadör i Moskva Tomas Bertelman