SAKU Atlantpub: Sverige bidrar till ökad osäkerhet i Östersjöområdet

Måndagen den 1 juni träffades unga atlantister på the Londoner på Karlavägen för en säkerhetspolitisk diskussion med försvarsdebattören generalmajor Karlis Neretnieks.

Karlis förklarade hur Sveriges agerande i Östersjön bidrar till försämrad säkerhet för de baltiska länderna och skapade livlig efterföljande debatt med många intressanta frågor från SAKU-medlemmarna.