Atlantpub med Ukrainas ambassadör

Den 2 september genomfördes en Atlantpub med Ukrainas nytillträdde ambassadör Ihor Sagach. Ambassadör Sagach talade om säkerhetssituationen i sydöstra Ukraina i ljuset av den ryska aggressionen samt presenterade underlag om omfattningen av den ryska militära närvaron i regionen.

 

Missade du detta? Kolla in kommande program här AKTIVITETER

SAKU och polska ambassaden anordnade seminarium för Model NATO Youth Summit i Stockholm

Torsdag den 13 augusti besökte 125 ungdomar från 55 olika länder Stockholm inom ramen för Model NATO Youth Summit. Resan till Stockholm var en del i en fyra dagar lång utbildning som genomfördes i Riga. I Stockholm väntade ett seminarium med rubriken ”Svenskt samarbete med NATO – det geopolitiska läget och aktuella utmaningar” som modererades av SAKU:s ordförande Gabriella Wilow. I panelen deltog Generalmajor Karlis Nerietniks, Fil. Dr. Magnus Christiansson, Chef för Frivärld Katarina Trazc, John Svensson ansvarig NATO-handläggare vid UD och Jacek Sladewski, Chargé d’affairs vid polska ambassaden.

Den ökade osäkerheten i Östersjöregionen och behovet av ett utökat samarbete gick som en röd tråd genom de olika anförandena. Sveriges strategiska läge i Östersjön medför att vad vi gör och inte har påverkan på hela regionen. Flera talare menade bland annat att det kan bli svårt för Sverige att stå utanför en eventuell konflikt mellan NATO och Ryssland. Den ökade övningsverksamheten i regionen bidrar till att skärpa läget, dels som signalvärde och dels för att risken för misstag ökar. Även de frågor som panelen fick från ungdomarna i publiken riktade sig mot Sveriges roll i Östersjön och vårt val att inte ansluta oss till Nato. Den polske paneldeltagaren fick sista ordet och sammanfattade diskussionerna med att geopolitiskt finns det de som menar att det är bra med en buffert mellan Ryssland och NATO, medan andra i stället ser ett enat block som den största garanten för ökad säkerhet.

Referat av SAKU: s styrelseledamot André Roos

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

125 ungdomar från 55 olika länder besökte Stockholm som en del av en fyra dagar lång utbildning inom Model Nato Youth Summit

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d'affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Generalmajor Karlis Nerietniks, Jacek Sladewski, Chargé d’affairs på polska ambassaden, och Gabriella Wilow, ordförande på SAKU.

Q&A-session

Q&A-session

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

Katarina Tracz, chef på tankesmedjan Frivärld

(Fotokälla EADSociety)

 

Mer information:

http://www.eadsociety.com/

https://www.facebook.com/EADSociety

Carl Albinssons ”Kläder efter väder” i SvD

Atlantkommittens styrelsemedlem Carl Albinsson skriver i Svenska Dagbladet om Sveriges ohållbara säkerhetspolitik i förhållande till vår geopolitiska situation.

”Efter 20 år av solsken och strategiska timeouter har däremot svenska politiker glömt bort att det säkerhetspolitiska klimatet kan växla och därför tycks vi nu gå ensamma in i en snöstorm utan vare sig jacka, mössa eller vantar – vad än regeringen och andra säger.”

>LÄNK

Sara Norrevik i SvD: Låt inte Putin styra TTIP- debatten

Atlantkommittens Sarra Norrevik skriver tillsammans med Emelie Roos från Frivärld i Svenska Dagbladets ledare.

Motståndarna till frihandelsavtalet mellan EU och USA finns främst på de yttersta höger- och vänsterkanterna. Dessa extrema rörelser finner gemensamma ståndpunkter i motståndet till det transatlantiska samarbetet och riskerar att gå Putins ärenden. Det finns ingen som hellre skulle se att TTIP misslyckas och att Natos försvarsgarantier urholkas än Putin själv<.

>ARTIKEL

 

 

Carl Albinsson om Nato i DN Debatt

Carl Albinsson, ledamot i Svenska Atlantkommitténs styrelse, svarar på Försvarshögskolans lektor Tom Lundborgs och professor Linus Hagströms debattartikel om Nato:

”Fria folk och fria länder har valt att ansluta sig till Nato. Att Ryssland ser det som ett hot ska inte ha betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska vägval.”

>Länk till debattartikeln

Ny bok ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” av Anders Åslund

Anders Åslund på Peterson Institute for International Economics har skrivit en ny bok om situationen i Ukraina. ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” förklarar landets marknadsekonomiska utveckling från och med kommunismens fall och undersöker de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande konflikt. Åslund hävdar att Ukraina måste genomföra svepande politiska, ekonomiska , sociala och statliga reformer för att i framtiden uppnå välstånd och oberoende.

>Om författaren

>Recension

>Beställ boken


Fakta:

Ukrainas ekonomiska utveckling jämfört med andra östeuropeiska stater

Ukrainas utveckling avseende BNP, valutareserver och valutakurs

>Källa


Alexander Ruckemann

Styrelseledamot Atlantkommitténs Ungdomsförbund

Hit men inte längre – Begränsningar för nordiskt försvarssamarbete

Atlantkommitténs styrelseledamot Sara Norrevik tillika doktorand vid Buffalo University har skrivit en ny rapport om begränsningarna i det nordiskt försvarssamarbetet.

Hitta rapporten här

Atlantkommittens Gabriella Wilow deltog i Youth Ministerial Meeting i Antalya 11-14 maj

Den 11-14 maj deltog SAK:s styrelseledamot Gabriella Wilow på Youth Ministerial Meeting i Antalya (YMM), Turkiet. Kursen anordnades av Atlantic Treaty Association (ATA) och riktades till medlemmar och styrelsemedlemmar i internationella Youth Atlantic Treaty Association (YATA)-organ. Kursen hölls parallellt med Natos ministermöte i Antalya där deltagare från toppmötet även besökte YMM, däribland bl.a. vice generalsekreterare Vershbow och utrikesministrarna för Turkiet och Ukraina. Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbunds generalsekreterare fick även moderera den inledande paneldiskussionen som behandlade ministermötets betydelse, ”What this Minsterial Meeting mean for NATO”.

 

Gabriella som agerade moderator under panelsamtalet

Gabriella var inbjuden att agera moderator under panelsamtalet

Intervju med fd ambassadör Henrik Liljegren

Intervju med tidigare ordförande för Atlantkommitten och fd ambassadör Henrik Liljegren, numera Lifetime Director på Atlantic Council, om Ryssland, Baltikum och Norden.

Länk till intervjun

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker skriver på SvD:s blogg Säkerhetsrådet

http://blog.svd.se/sakerhetsradet/2015/02/17/gastinlagg-lennmarker-om-nato/