Första SAKU möte

Svenska Atlantkommitténs ungdomsförbund har genomfört sitt första större möte på närmare fem år. Vid mötet talade Stefan Ring som bl.a. undervisar på Försvarshögskolan om varför Väst och Ryssland har så svårt att förstå varandra. SAKU är ett young professionals nätverk för personer mellan 20-35 år med särskilt intresse eller engagemang för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. SAKU har under kort tid gått från att inte ha några medlemmar alls till ett 40-tal personer idag. Ordförande för nätverket är Gabriella Wilow som till vardags arbetar på regeringskansliet.

Samarbete mellan SAKU och Fri världs utrikesakademi

Den 17 januari genomfördes en gemensam middag mellan Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbund (SAKU) och Fri världs utrikesakademi. Under middagen presenterade Gabriella Wilow och Alexander Ruckermann SAKU:s verksamhet. Ett femton-tal av de personer som genomgår utrikesakademin har också valt att bli medlemmar av SAKU.

Atlantkommittén har återinträtt i Atlantic Treaty Association

Efter några års utanförskap återinträdde Svenska Atlantkommittén i Atlantic Treaty Association (ATA) den 1 januari 2015. Skälet till att Atlantkommitténs medlemskap varit vilande under en tid har varit kopplat till svårigheter att finansiera medlemsavgiften. Genom att Atlantkommittén återigen är fullvärdig medlem av ATA förbättras förutsättningarna för internationell samverkan inte minst i den nordiska kretsen. Vidare ger det Atlantkommittén bättre förutsättningar att dra fördelar av de stöd och resurser som finns på ATA:s sekretariat samt möjligheter för svenska ungdomar att delta i de internationella konferenser som Youth Atlantic Treaty Assocation (YATA) arrangerar i anslutning till internationella toppmöten.

Ny styrelse för Svenska Atlantkommittén

Vid Svenska Atlantkommitténs extra årsmöte den 8 december 2014 valdes en ny styrelse:

 • Göran Lennmarker, ordf.
 • Pål Jonson, generalsekreterare,
 • Bo Hugemark, hedersordf.
 • Mats Bergquist
 • Karlis Neretnieks
 • Stefan Ring
 • Krister Andrén
 • Ulf Petersson
 • Niklas Granholm
 • Carl Hartman
 • Carl Albinsson
 • Sara Norrvik
 • Gabriella Wilow – representerande SAKU