Carl Albinssons ”Kläder efter väder” i SvD

Atlantkommittens styrelsemedlem Carl Albinsson skriver i Svenska Dagbladet om Sveriges ohållbara säkerhetspolitik i förhållande till vår geopolitiska situation.

”Efter 20 år av solsken och strategiska timeouter har däremot svenska politiker glömt bort att det säkerhetspolitiska klimatet kan växla och därför tycks vi nu gå ensamma in i en snöstorm utan vare sig jacka, mössa eller vantar – vad än regeringen och andra säger.”

>LÄNK

Sara Norrevik i SvD: Låt inte Putin styra TTIP- debatten

Atlantkommittens Sarra Norrevik skriver tillsammans med Emelie Roos från Frivärld i Svenska Dagbladets ledare.

Motståndarna till frihandelsavtalet mellan EU och USA finns främst på de yttersta höger- och vänsterkanterna. Dessa extrema rörelser finner gemensamma ståndpunkter i motståndet till det transatlantiska samarbetet och riskerar att gå Putins ärenden. Det finns ingen som hellre skulle se att TTIP misslyckas och att Natos försvarsgarantier urholkas än Putin själv<.

>ARTIKEL

 

 

Carl Albinsson om Nato i DN Debatt

Carl Albinsson, ledamot i Svenska Atlantkommitténs styrelse, svarar på Försvarshögskolans lektor Tom Lundborgs och professor Linus Hagströms debattartikel om Nato:

”Fria folk och fria länder har valt att ansluta sig till Nato. Att Ryssland ser det som ett hot ska inte ha betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska vägval.”

>Länk till debattartikeln

Ny bok ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” av Anders Åslund

Anders Åslund på Peterson Institute for International Economics har skrivit en ny bok om situationen i Ukraina. ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” förklarar landets marknadsekonomiska utveckling från och med kommunismens fall och undersöker de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande konflikt. Åslund hävdar att Ukraina måste genomföra svepande politiska, ekonomiska , sociala och statliga reformer för att i framtiden uppnå välstånd och oberoende.

>Om författaren

>Recension

>Beställ boken


Fakta:

Ukrainas ekonomiska utveckling jämfört med andra östeuropeiska stater

Ukrainas utveckling avseende BNP, valutareserver och valutakurs

>Källa


Alexander Ruckemann

Styrelseledamot Atlantkommitténs Ungdomsförbund

Hit men inte längre – Begränsningar för nordiskt försvarssamarbete

Atlantkommitténs styrelseledamot Sara Norrevik tillika doktorand vid Buffalo University har skrivit en ny rapport om begränsningarna i det nordiskt försvarssamarbetet.

Hitta rapporten här

Atlantkommittens Gabriella Wilow deltog i Youth Ministerial Meeting i Antalya 11-14 maj

Den 11-14 maj deltog SAK:s styrelseledamot Gabriella Wilow på Youth Ministerial Meeting i Antalya (YMM), Turkiet. Kursen anordnades av Atlantic Treaty Association (ATA) och riktades till medlemmar och styrelsemedlemmar i internationella Youth Atlantic Treaty Association (YATA)-organ. Kursen hölls parallellt med Natos ministermöte i Antalya där deltagare från toppmötet även besökte YMM, däribland bl.a. vice generalsekreterare Vershbow och utrikesministrarna för Turkiet och Ukraina. Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbunds generalsekreterare fick även moderera den inledande paneldiskussionen som behandlade ministermötets betydelse, ”What this Minsterial Meeting mean for NATO”.

 

Gabriella som agerade moderator under panelsamtalet

Gabriella var inbjuden att agera moderator under panelsamtalet

Intervju med fd ambassadör Henrik Liljegren

Intervju med tidigare ordförande för Atlantkommitten och fd ambassadör Henrik Liljegren, numera Lifetime Director på Atlantic Council, om Ryssland, Baltikum och Norden.

Länk till intervjun

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker skriver på SvD:s blogg Säkerhetsrådet

http://blog.svd.se/sakerhetsradet/2015/02/17/gastinlagg-lennmarker-om-nato/

Alexander Ruckemann deltar i Säkerhetsakademin

Atlantkommitténs kommunikationsansvarige och SAKU-ledamot Alexander Ruckemann har utvalts att genomgå Folk och Försvars Säkerhets- och Försvarsakademi, FOSA, för personer under 30 år. Under våren kommer Alexander tillsammans med ett 30-tal andra representanter från medlemsföreningar till Folk och Försvar att genomgå en utbildning som syftar till att fördjupa kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Läs mer om FOSA

Svenska Atlantkommittén besökte Bryssel

Den 31 mars – 1 april besökte delar ur Svenska Atlantkommitténs styrelse Bryssel. Bl.a. genomfördes samtal på Sveriges delegation till NATO, NATO HQ, German Marshall Fund, Sveriges EU representation samt vid sekretariatet för Atlantic Treaty Association. Syftet var framförallt att få en bättre blid av hur EU och NATO har svarat upp mot det allt mer destabiliserande säkerhetspolitiska läget såväl söderut som österut.