Svenska Atlantkommittén besökte amerikanska Atlantic Council

Göran Lennmarker och Pål Jonson besökte nyligen Atlantic Council i Washington DC. På Atlantic Council fördes samtal med bl.a. Magnus Nordenman och Jorge Benitez om USA:s roll i europeisk säkerhetspolitik och Sveriges relation till NATO. Lennmarker och Jonson träffade även USA:s förre NATO ambassadör Kurt Volker samt Erik Brattberg på The McCain Institute under besöket i Washington.

>Atlantic Councils hemsida

IMG_1657

Atlantic Council

IMG_1655

Göran Lennmarker och Erik Brattberg