Vidgade perspektiv på svensk säkerhetspolitik av Bruce Acker

Den svenska säkerhetspolitiska debatten blir lätt lite väl svensk. Den behöver kompletteras med initierade inlägg från den omvärld säkerhetspolitiken syftar till att påverka.

Därför är det klart intressant att ta del av Bruce Ackers reflektioner i Dagens Industri den 11/5. Bruce Acker är f.d. amerikansk flygöverste, har varit försvarsattaché i Stockholm och har länge följt den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av Europa.

>Artikel

 


Krister Andrén
Styrelseledamot av Atlantkommittén