Atlantkommittens Gabriella Wilow deltog i Youth Ministerial Meeting i Antalya 11-14 maj

Den 11-14 maj deltog SAK:s styrelseledamot Gabriella Wilow på Youth Ministerial Meeting i Antalya (YMM), Turkiet. Kursen anordnades av Atlantic Treaty Association (ATA) och riktades till medlemmar och styrelsemedlemmar i internationella Youth Atlantic Treaty Association (YATA)-organ. Kursen hölls parallellt med Natos ministermöte i Antalya där deltagare från toppmötet även besökte YMM, däribland bl.a. vice generalsekreterare Vershbow och utrikesministrarna för Turkiet och Ukraina. Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbunds generalsekreterare fick även moderera den inledande paneldiskussionen som behandlade ministermötets betydelse, ”What this Minsterial Meeting mean for NATO”.

 

Gabriella som agerade moderator under panelsamtalet

Gabriella var inbjuden att agera moderator under panelsamtalet